Відділ технічних засобів навчання ІП "Стратегія" - Головна сторінка
Середа, 18.01.2017, 20:09

Відділ технічних засобів навчання ІП " Стратегія"

Пошук
Меню сайту
    Обласний комунальний вищий навчальний заклад "Інститут підприємництва "Стратегія" – це державний ВНЗ, розташований у місті Жовті Води Дніпропетровської області.

    Інститут створено в лютому 1992 року на базі Південної Філії Центрального інституту підвищення кваліфікації керуючих кадрів Міністерства середнього машинобудування. Таким чином, ми можемо по праву називати себе одним із перших ВНЗ в Україні, орієнтованих на підготовку професійних керівників. Тому не випадковий набір спеціальностей – він відображає найбільш гострі потреби підприємств нашої країни. Це спеціальності, які мають попит, і цей попит зростає.

   Інститут є державним ліцензованим вищим навчальним закладом, атестованим Міністерством освіти України (номер у державному реєстрі вузів ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти України – А0054, свідоцтво ФД-П № 040718).
    Зараз підготовка фахівців в інституті здійснюється за 5 спеціальностями:
    - "Економіка підприємства",
    - "Економічна кібернетика",
    - "Облік і аудит",
    - "Менеджмент організацій",
    - "Програмне забезпечення автоматизованих систем".
    В інституті працюють факультети довузівської, заочної підготовки та факультет перпідготовки та підвищення кваліфікації.
    Інститут здійснює підготовку спеціалістів згідно з освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр" і "спеціаліст".
    Підготовка за всіма спеціальностями ведеться на факультеті управління. Навчальний процес здійснюють кваліфіковані викладачі восьми кафедр, шість із яких є випускними.
     Підготовка спеціалістів на факультеті управління ведеться за такими спеціальностями:
      - Економіка підприємства
      - Економічна кібернетика
      - Облік і аудит
      - Менеджмент організацій
      - Програмне забезпечення автоматизованих систем
    Факультет заочної форми навчання :
Підготовка спеціалістів на відділенні заочного навчання ведеться за такими спеціальностями:
      - Економіка підприємства
      - Економічна кібернетика
      - Облік і аудит
      - Менеджмент організацій
    Факультет перепідготовки і підвищення кваліфікації
    Підготовка спеціалістів на факультеті перепідготовки (друга вища освіта) і підвищення кваліфікації – ведеться за такими спеціальностями:
      - Менеджмент організацій
      - Економіка підприємства
      - Облік і аудит
    Факультет довузівської підготовки :
    Навчання здійснюється за напрямами:
      - підготовчі курси (ПК) – здійснюють стаціонарну підготовку молоді на базі ІП "Стратегія”;
      - професійна орієнтація молоді ведеться на базі методичного і координаційного центрів профорієнтаційної роботи серед слухачів ПК. В коло завдань профорієнтаційного центру входить розповсюдження інформації про Інститут, випускаючі кафедри, спеціальності, перспективи працевлаштування та подальший розвиток Інституту.